รวม 9 แอปพลิเคชันสำหรับผู้สูงอายุ
7 ตุลาคม 2564
ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้วัย และเมื่อประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้น ทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชนจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน เข้ามาช่วยตอบโจทย์ในการดูแลสุขภาพร่างกาย ความเป็นอยู่ รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงวัยให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ผ่านการใช้เทคโนโลยี อย่าง Smart Phone เนื่องจากเป็นอุปกรณ์สื่อสารใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์
 
โพสต์นี้รวม 9 แอปพลิเคชันสำหรับผู้สูงวัยมาให้ดูกัน โดยสามารถดาวน์โหลดติดโทรศัพท์มือถือไว้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัย หรือในกรณีที่เป็นผู้ดูแลหรือลูกหลาน ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อใช้เป็นตัวช่วยดูแลผู้สูงวัยได้เช่นกันค่ะ ครอบคลุมทั้งบริการทางการแพทย์ ตัวช่วยแจ้งเตือนเรื่องกินยา ให้ความรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงเกมลับสมองตัวช่วยในการอ่านหนังสือ เป็นต้น โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android ค่ะ


 
ทั้งนี้กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ ร่วมกับ สสส. เคยจัดงานจัดเสวนาเรื่อง “คนสร้างสุข (ภาวะ)” ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญบางท่านได้พัฒนาแอพลิเคชันและเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ มาร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงในงานนี้ด้วย โดยทางกลุ่มวิจัยฯ ได้สรุปเนือหาออกมาเป็นหนังสือเรื่อง "คนสร้างสุขภาวะ: การออกแบบเพื่อคุณภาพชีวิต" สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้ค่ะ >>> http://www.builtenviforhealth.info/upload/download/th_210825132536.pdf