ติดต่อเรา
 
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
แฟกซ์: 02 940 5413
โทรศัพท์: 02 942 8960
อีเมล: be4h.aku@gmail.com