ติดต่อเรา
 
        Well-being Hub
        กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
        แฟกซ์: 02 940 5413
        โทรศัพท์: 02 942 8960
        อีเมล: be4h.aku@gmail.com