3 ธันวาคม 2558 |
ประชุมหารือพัฒนารูปแบบนำร่องสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างภายในโรงพยาบาลเกาะสีชัง
คณะทำงานเดินทางไปโรงพยาบาลเกาะสีชัง เข้าพบกับผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์ธีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณะทัต เพื่อประชุมหารือถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนารูปแบบนำร่องสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างภายในโรงพยาบาล 
ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นเกาะ โรงพยาบาลตั้งอยู่บนสภาพพื้นที่ที่เป็นหินแข็ง มีลมพัดแรงในหน้าฝน และมีอากาศร้อนจัดในหน้าร้อน รวมถึงต้องกักเก็บน้ำจืดไว้เป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการใช้ชีวิตและจัดการสภาพแวดล้อมของคนในเกาะและตัวโรงพยาบาลเอง การสร้างสุขภาวะที่นี่คงไม่ใช่เรื่องง่ายและคงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน