29 กันยายน 2563 |
หุ่นยนต์ดินสอเพื่อสังคมผู้สูงอายุ


เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา กลุ่มวิจัยฯและหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษโดยคุณเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด มาถ่ายทอดเรื่องราวของการคิดค้นหุ่นยนต์’ดินสอ’ เมื่อวิทยาศาสตร์มาเจอจินตนาการที่ผลักดันด้วยการบริหารจัดการ จึงนำมาสู่การผลิตหุ่นยนต์ไทยตัวแรกที่มีความสามารถเป็นช่วยดูแลผู้สูงวัยในญี่ปุ่นและส่งออกไปยังยุโรปอีกด้วย