11 พฤศจิกายน 2563 |
ความคืบหน้าการก่อร่าง สร้าง "พื้นที่อยู่ดีมีสุข" ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
อัพเดทความคืบหน้าการก่อร่าง สร้าง "พื้นที่อยู่ดีมีสุข" ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 17 แห่ง ภายใต้โครงการ'เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย ระยะที่ 2' สนับสนุนโดยมูลนิธิ เอสซีจี และบูรณาการความร่วมมือและทรัพยากรต่างๆร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สสส. และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
 
ออกแบบผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมโดยภาคีเครือข่ายสถาปนิกในภูมิภาคที่ตั้งของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ดังนี้
ใจบ้านสตูดิโอ
CROSSs
ฮอมสุขสตูดิโอ
กลุ่มสถาปนิกมุสลิมเพื่อชุมชน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ #มข #มมส #ศรีปทุม #มอ_ตรัง #วลัยลักษณ์ #สจล #มก
BEresearchunit
 
#สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ #พื้นที่อยู่ดีมีสุข #SCG #มูลนิธิเอสซีจี #เฉลิมราชย์ราชา