29 สิงหาคม 2560 |
กิจกรรมเสริมพลัง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
ทีมวิจัยฯ ได้เดินทางไปทำกิจกรรมเสริมพลังที่อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสอบถามความต้องการแท้จริงของคนในชุมชน ผสานเอกลักษณ์และจุดเด่นของพื้นที่ ในการสรรค์สร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และช่วยเสริมพลังความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา