4 มิถุนายน 2561 |
รายงานความก้าวหน้าโครงการทุนสร้างสุข ประจำปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนิสิตนักศึกษา ทั้ง 6 คนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนสร้างสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ผู้ได้รับทุนได้มารายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ แต่ละผลงานนั้นสะท้อนการทำงานของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะได้เป็นอย่างดี