9 ตุลาคม 2563 |
อาคารสืบสานพระราชปณิธานฯโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

จากการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ระหว่าง ปีพ.ศ.2559-2561 (สนับสนุนทุนวิจัยโดย สสส.) ขณะนี้อาคารสืบสานพระราชปณิธานฯ ณ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษาทั้ง 9 แห่ง ทยอยก่อสร้างและเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน อาคารสืบสานพระราชปณิธานฯ ของโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เปิดใช้งานเป็นแห่งแรกๆ รองรับทั้งการใช้งานของบุคลากรโรงพยาบาลและชุมชน เราดีใจที่เห็นอาคารถูกใช้งานได้อย่างพอเหมาะพอเจาะ ชาวบ้านเข้ามาใช้งานพื้นที่ได้อย่างไม่เคอะเขิน และในสถานการณ์ที่ยากลำบาก อาคารสามารถเปลี่ยนบทบาทเพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ในฐานะของทีมทำงานออกแบบ เราดีใจและอิ่มใจเมื่อดูวีดิทัศน์นี้ เลยขอนำมาแบ่งปันให้รับชมกันที่นี่ VDO (ขอบคุณทีม CROSSs and Friends สำหรับการผลิตวีดิทัศน์)