1 ตุลาคม 2563 |
อาคารสืบสานพระราชปณิธานฯโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี

อาคารสืบสานพระราชปณิธานฯอีกหลังหนึ่ง ที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เมื่อก่อสร้างเสร็จ โรงพยาบาลใช้อาคารเป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมและการใช้ชีวิตของบุคลากร และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาร่วมใช้พื้นที่ภายในอาคารได้อย่างพอเหมาะและกลมกลืน ด้วยความตั้งใจในการเป็นโรงพยาบาลเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง ผนวกกับการออกแบบอาคารหลังนี้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เมื่อเข้ามาภายในพื้นที่อาคาร เราจึงรับรู้ได้ถึงความรู้สึกเชื้อเชิญ และเอื้อเฟื้อแก่ผู้มาใช้งานทุกระดับ และทุกคน ทำให้พื้นที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แห่งนี้ เป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าโรงพยาบาล และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับทุกคนได้ตามที่ตั้งใจไว้
ชมวิดีทัศน์นำเสนอโรงพยาบาลได้ที่ VDO นี้ (ขอบคุณทีม CROSSs and Friends สำหรับการผลิตวีดิทัศน์)