14 พฤศจิกายน 2563 |
การก่อสร้าง ศาลาเลิงนกทา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
“ศาลาเลิงนกทา”
ภาคีสถาปนิก : ครอส แอนด์ เฟรนด์
ขนาดพื้นที่ใช้สอย : 94 ตร.ม.
ที่ตั้ง : พื้นที่หน้าอาคารแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 
ลักษณะอาคาร ออกแบบให้เป็นศาลาโล่ง ตัวอาคารสอดแทรกระหว่างต้นไม้ และเน้นรูปทรงของหลังคาให้เป็นรูปทรงคล้ายนก ตามแนวคิด “เลิงนกทา” มีปล่องสูงขึ้นไปด้านบนเพื่อสร้างรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับพื้นที่ด้านหน้าของโรงพยาบาล ดึงแสงธรรมชาติลงมาสู่พื้นที่ด้านล่าง วางผังอาคารให้เกิดที่ว่างเป็นรูปปีกนก ซึ่งสอดคล้องกับชื่อของโรงพยาบาล
 
"พื้นที่อยู่ดีมีสุข" โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ภายใต้โครงการ'เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย ระยะที่ 2' สนับสนุนโดยมูลนิธิ เอสซีจี และบูรณาการความร่วมมือและทรัพยากรต่างๆร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สสส. และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
.
#CROSSs #BEresearchunit #สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ #พื้นที่อยู่ดีมีสุข #SCG #มูลนิธิเอสซีจี #เฉลิมราชย์ราชา