6 กรกฎาคม 2559 |
บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "สุขตามสภาพ (แวดล้อม) การบูรณาการของศาสตร์ที่แตกต่าง"
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

คณะทำงานฯ พร้อมด้วยวิทยากร บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "สุขตามสภาพ (แวดล้อม) การบูรณาการของศาสตร์ที่แตกต่าง" ภายใต้การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 9 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

วิทยากร: นพ. สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี / คุณเทพศิรินทร์ อึ้งบรรจง นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี / คุณกษมา แย้มตรี สถาปนิกจากตาแสงสตูดิโอ 

ดำเนินการสนทนาโดย: ดร. สุปรียา หวังพัชรพล และ ผศ. ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์