2 พฤศจิกายน 2560 |
ผู้ป่วยโรคไตบ้านหนองพรม อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เริ่มทดลองใช้งานยูนิตล้างไต "บ้านตาน้อย 1.0"
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

คุณชาญวิทย์ คุ้มวงศ์ ผู้สนับสนุนงานอำเภอประจำโรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบรี ได้ติดต่อมายังคณะทำงานของกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะเกี่ยวกับผลสำเร็จของการทดลองใช้งานยูนิตล้างไต “บ้านตาน้อย 1.0“ ผลงานการออกแบบของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาในรายวิชาการออกแบบเชิงปฏิบัติการ (Action Design) โดยทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ผู้ป่วยได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปรักษาตัวที่บ้านหนองพรม และได้ทดลองใช้งานยูนิตล้างไตมาแล้วกว่า 2 สัปดาห์ โดยผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ภายในยูนิต เนื่องจากต้องทำการล้างไตทางช่องท้องวันละ 4 ครั้ง ขณะนี้สภาพร่างกายแข็งแรงดี
 
โดยปัญหาที่พบจากการใช้งาน ได้แก่ ชายคาที่สั้นไปและอากาศที่ร้อนในตอนกลางวัน คุณประมวล ศรีพิทักษ์ ช่างปรับสภาพบ้าน ประจำโรงพยาบาลลำสนธิ ได้ทำการเปลี่ยนประตูที่ชำรุดให้เป็นประตูบานเลื่อน และเทพื้นเพิ่มเติม รวมทั้งต่อท่อน้ำทิ้งและจัดสรรบ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมจัดการตามหลัก IC ชุมชนทุกประการ ทางคณะทำงานรับเอาข้อเสนอแนะจากการติดตั้งและการใช้งานนำไปปรับปรุงเพื่อการพัฒนายูนิตล้างไตเคลื่อนที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยโรคไตในชุมชนต่อไป