21 ธันวาคม 2560 |
โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา ได้เดินทางไปดูงานที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.สระบุรี เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอาชีพและการแพทย์ เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทยและโรงงานผลิตยา เพื่อนำไปปรับใช้กับโรงพยาบาลและชุมชนของตนเองต่อไป