12 กรกฎาคม 2561 |
ประชุมภาคีเครือข่าย Be4h ร่วมกับ Risc และ สสส.
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ (BE4H) ได้เดินไปประชุมภาคีเครือข่ายร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) พร้อมทั้ง สสส. ในการหารือร่วมกับถึงโครงการวิจัยในอนาคตที่อาจได้ร่วมมือทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้มสรรค์สร้างและนวัตกรรมการออกแบบที่เป็นประโยชน์แก่สังคม