14 มกราคม 2563 |
โรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข
โรงพยาบาลส่วนใหญ่เน้นการสร้างพื้นที่สำหรับการให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยเป็นหลัก จนอาจหลงลืมพื้นที่สำหรับญาติไป “เรือนสุขใจ” ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ. อุดรธานี และ “เฮือนสุขใจ” ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จ. ขอนแก่น  โดยมูลนิธิเอสซีจีร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลให้เป็นมากกว่าพื้นที่รักษาความเจ็บป่วยทางกาย แต่เป็นพื้นที่สร้างความสุขและช่วยฟื้นฟูจิตใจให้กับทุกคนด้วย โดยเป็นตัวอย่างของการเตรียมพื้นที่พักคอยให้ญาติสามารถใช้ชีวิตในโรงพยาบาล พักคอยและคลายความกังวลได้เป็นอย่างดี ลดความแออัดภายในอาคาร และใช้พื้นที่ภายในโรงพยาบาลได้อย่างคุ้มค่าและเท่าเทียม

“เรือนสุขใจ” ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ. อุดรธานี

Video นำเสนอ https://www.facebook.com/thestandardth/videos/2808810695847129

“เฮือนสุขใจ” ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จ. ขอนแก่น