โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
2558-2559
แนวคิดการออกแบบอาคาร: 
การแยกพื้นที่ใช้สอยออกเป็นอาคารเล็กๆคล้ายหมู่บ้านล้อมรอบด้วยพื้นที่เปิดโล่งที่ร่มรื่น ใช้เป็นลานกิจกรรมที่แทรกเข้ากับพื้นที่ธรรมชาติโดยรอบ และเปิดช่องลมให้ลมพัดผ่านเข้าสู่ตัวอาคารโดยสะดวก มีทางเดินและระเบียงที่เชื่อมต่อแต่ละอาคารช่วยให้เกิดความสัมพันธ์และความยืดหยุ่นของการทำกิจกรรมผู้สูงอายุ โดยพื้นที่อาคารทั้ง 2 ชั้นแบ่งเป็นพื้นที่ กิจกรรมเคลื่อนไหว (Active) และ พื้นที่กิจกรรมเชิงสังคม (Passive)
 
แนวคิดการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม:
ใช้แรงบันดาลใจจากเส้นสายพริ้วไหวของคลื่นลมและคลื่นทะเล โดยมีลักษณะเป็นเส้นโค้ง ให้ความรู้สึกผ่อนคลายและมีชีวิตชีวา