โครงการ: ปรับปรุงพื้นที่ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
2559-2560
แนวทางการปรับปรุงพื้นที่

รูปแบบสีที่เลือกใช้: คู่สีสีส้มและสีฟ้า เพื่อสร้างความสดใสและความสว่างแก่พื้นที่พักคอยอีกทั้งเป็นโทนสีที่ทำให้รู้สึกกระฉับกระเฉงและไม่น่าเบื่อ โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงพื้นที่ใน 4 ส่วน ดังนี้
 1. ส่วนต้อนรับ
  • การปรับปรุงเคาน์เตอร์ต้อนรับและคัดกรองให้มีรูปแบบที่ดูเป็นทางการและเช็ดล้างทำความสะอาดง่ายรวมทั้งยังเป็นพื้นที่ในการคัดกรอง
  • ปรับปรุงทาสีบริเวณเวชระเบียนให้มีความสอดคล้องกับภาพรวมการตกแต่งภายในที่เกิดขึ้น
  • ปรับปรุงบริเวณผนังข้างห้องฉุกเฉินเพื่อการระบายอากาศและเป็นส่วนของผนังต้อนรับหลักของโรงพยาบาล
 2. ภายในแผนก OPD
  • ปรับปรุงโดยการขยายพื้นที่พักคอยให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยการร่นระยะห้องตรวจเข้าไปและจัดพื้นที่ใหม่ให้มีทางสัญจรและเก้าอี้พักคอยที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย 
  • ปรับปรุงทัศนียภาพภายในให้มีความผ่อนคลายโดยให้ไม้กระถางและภาพศิลปะตกแต่งผนังเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยเน้นความโปร่งโล่งสบายและโทนสีที่ทำให้รู้สึกกระฉับกระเฉง โดยแบ่งโซนให้ชัดเจนด้วยป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น พื้นที่หลังพบแพทย์ พื้นที่พักคอบสำหรับรถเข็น เป็นต้น
  • จากข้อเสนอแนะของทางโรงพยาบาลเรื่องระบบปรับอากาศในพื้นที่ OPD ทางคณะทำงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้พื้นที่เป็นแบบปรับอากาศ ซึ่งในรูปแบบที่เสนอก่อนหน้านี้คือการเปิดโล่งให้อากาศธรรมชาติพัดผ่าน 
 3. ห้องตรวจโรจ
  • มีการปรับปรุงใหม่โดยการแบ่งระยะให้เหมาะสมและแบ่งพื้นที่ให้แยกออกจากกันเพื่อความเป็นส่วนตัวและการกันแพร่กระจายของเชื้อโรค แต่สามารถเชื่อผ่านกันได้โดยประตู โดยมีการคำนึงถึงระบบ ICเกี่ยวกับความสะอาดและระบบระบายอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
 4. NCDs
  • ปรับปรุงให้เป็นแนวทางเดียวกันกับการตกแต่งภายในโดยรวมการปรับปรุงพื้นที่เน้นการปรับปรุงโดยการทาสีพื้นที่และตกแต่งด้วยผนังศิลปะ ซึ่งเปลี่ยนแปลงการพักคอยให้เป็นแบบไม่ปรับอากาศแต่มีการระบายอากาศที่สะดวก เปิดช่องหน้าต่างและช่องเปิดเพื่อติดต่อกับทัศนียภาพภายนอกอาคารที่ออกแบบเพิ่มเติม ทั้งนี้ระยะและการออกแบบพื้นที่ได้คำนึงถึงข้อจำกัดในการที่พื้นที่ติดต่อกับงานรังสีวิทยา โดยการเว้นระยะปลอดภัยจากรังสีและระยะสำหรับผู้ป่วยเข้าสู่ห้องรังสีด้วย
  • ภายในห้องตรวจมีการแบ่งพื้นที่สำหรับทำห้องแนะนำและห้องสำหรับฝึกการเคลื่อนไหวโดยออกแบบตามการใช้งานจริงและข้อมูลสนับสนุนทางการแพทย์